DECYZJĄ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
OD NIEDZIELI 20 CZERWCA BIERZĄCEGO ROKU ZOSTAŁA ZNIESIONA DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ ORAZ W ŚWIĘTA NAKAZANE